Ceník

našich služeb od 01.01.2024

Stáhnout ceník v PDF  

Ceník za uložení odpadu na překladišti odpadu

vážní poplatek 65,- Kč + 21% DPH 13,65 Kč = 78,65 Kč

kód název druhu odpadu kategorie jednotka bez DPH s 21% DPH
01 04 08 Štěrk nebo kamenivo O t 490,00 Kč 592,90 Kč
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
08 03 18 Odpadní tiskařský toner (včetně obalu) O kg 15,00 Kč 18,15 Kč
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
09 01 01 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
13 01 10 Nechlorované minerální hydraulické oleje N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje (brzdová kapalina) N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
13 01 13 Ostatní hydraulické oleje                         N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
13 02 05 Nechlorované minerální motorové oleje N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
13 02 08 Ostatní motorové,převodové a mazací oleje N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
13 08 99 Odpadní oleje blíže nespecifikované - ostatní oleje N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O t 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
15 01 02 Plastové obaly O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
15 01 03 Dřevěné obaly O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
15 01 04 Kovové obaly O t 0,00 Kč 0,00 Kč
15 01 05 Kompozitní obaly O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
15 01 06 Směsné obaly O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
15 01 07 Skleněné obaly O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
15 01 09 Textilní obaly O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
15 02 02 Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny   N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
16 01 03 Pneumatiky O kg 12,00 Kč 14,52 Kč
16 01 07 Olejové filtry N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
16 06 01 Olověné akumulátory N kg 0,00 Kč 0,00 Kč
17 01 01 Beton O t 490,00 Kč 592,90 Kč
17 01 02 Cihly O t 490,00 Kč 592,90 Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O t 490,00 Kč 592,90 Kč
17 01 07 Směsi betonu,cihel,tašek a keramických výrobků O t 490,00 Kč 592,90 Kč
17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu O t 600,00 Kč 726,00 Kč
17 04 02 Hliník O t 0,00 Kč 0,00 Kč
17 04 05 Železo a ocel O t 0,00 Kč 0,00 Kč
17 04 07 Směsné kovy O t 0,00 Kč 0,00 Kč
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O t 0,00 Kč 0,00 Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O t 385,00 Kč 465,85 Kč
17 06 04 Izolační materiály O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O t 490,00 Kč 592,90 Kč
17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 01 01 Papír a lepenka O t 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
20 01 02 Sklo O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 01 11 Textilní materiály O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 01 13 Rozpouštědla N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 14 Kyseliny N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 15 Zásady N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 17 Fotochemická činidla N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 19 Pesticidy N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 21 Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N kg 50,00 Kč 60,50 Kč
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N kg 19,00 Kč 22,99 Kč
20 01 25 Jedlý olej a tuk O kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 26 Olej a tuk N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 27 Barvy,lepidla a pryskyřice obsahující neb.látky N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 33 Baterie a akumulátory netříděné N kg 49,00 Kč 59,29 Kč
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - obrazovky N kg 19,00 Kč 22,99 Kč
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - elektrošrot O kg 4,90 Kč 5,93 Kč
20 01 38 Dřevo O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 01 39 Plasty O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 01 40 Kovy O t 0,00 Kč 0,00 Kč
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 02 02 Zemina a kameny O t 385,00 Kč 465,85 Kč
20 02 03 Ostatní biologický nerozložitelný odpad O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 03 01 Směsný komunální odpad O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 03 03 Uliční smetky O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 03 07 Objemný odpad O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O t 3 650,00 Kč 4 416,50 Kč

Stáhnout ceník v PDF  

Ceník kontejnerů, služeb, písků a štěrku

TYP KONTEJNERU - max. nosnost do 16 tun,
přistavení, pronájem za 5 dnů, odvoz a uložení na skládce:

do 8 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.10cm, střešní tašky 6 100,00 Kč +21% DPH = 7 381,00 Kč
do 8 m3 zemina 5 800,00 Kč +21% DPH = 7 018,00 Kč
do 8 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad    9 100,00 Kč +21% DPH = 11 011,00 Kč
do 8 m3 ostatní odpad - asfalt bez obsahu dehtu, pneu, apod. 9 100,00 Kč +21% DPH = 11  011,00 Kč
do 12 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad     (do 5tun) 12 500,00 Kč +21% DPH = 15 125,00 Kč
do 15 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad    (do 5tun) 15 170,00 Kč +21% DPH = 18 355,70 Kč
do 20 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad    (do 5tun) 17 700,00 Kč +21% DPH = 21 417,00 Kč
pronájem kontejneru za každý další započatý den nad 5 dnů 300,00 Kč +21% DPH = 363,00 Kč
jedna motohodina nebo jedna hodina čekání 970,00 Kč +21% DPH = 1 173,70 Kč

TYP KONTEJNERU - max. nosnost do 3 tun,
přistavení, pronájem za 1 den, odvoz a uložení na skládce:

do 3 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.10cm, střešní tašky  2 990,00 Kč +21% DPH =   3 617,90 Kč 
do 3 m3 zemina 2 890,00 Kč +21% DPH =   3 496,90 Kč 
do 3 m3 ostatní odpad - asfalt bez obsahu dehtu, pneu, apod. 3 800,00 Kč +21% DPH =   4 598,70 Kč 
do 3 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad 5 250,00 Kč +21% DPH =   6 352,50 Kč 
do 6 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad    (do 1,5 tuny) 6 200,00 Kč +21% DPH =   7 502,00 Kč 
do 11 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad   (do 1,5 tuny) 7 350,00 Kč +21% DPH =   8 893,50 Kč 
do 13 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad   (do 1,5 tuny) 8 000,00 Kč +21% DPH =   9 680,00 Kč 
pronájem kontejneru za každý další započatý den nad 1 den 150,00 Kč +21% DPH =   181,50 Kč 
jedna motohodina nebo jedna hodina čekání 580,00 Kč +21% DPH =   701,80 Kč 
externí doprava do 5 km 600,00 Kč +21% DPH =   726,00 Kč 
externí doprava do 10 km 850,00 Kč +21% DPH =   1 028,50 Kč 

Příplatek za jednorázové přistavení a odvoz bez výměny na levém břehu Vltavy je 400,- Kč bez DPH.

Doprava

VW Transporter / 1km 35,00 Kč +21% DPH = 42,35 Kč
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 5 km 600,00 Kč +21% DPH = 726,00 Kč
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 10 km 800,00 Kč +21% DPH = 968,00 Kč
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 15 km 1 050,00 Kč +21% DPH = 1 20,50 Kč
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / do 20 km 1 300,00 Kč +21% DPH = 1 573,00 Kč
objem 3 - 11 m3 - nosnost max. 3 tuny / nad 20 km za každý  km 45,00 Kč +21% DPH = 54,45 Kč
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 5 km 700,00 Kč +21% DPH = 847,00 Kč
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 10 km 1000,00 Kč +21% DPH = 1 210,00 Kč
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 15 km 1 400,00 Kč +21% DPH = 1 694,00 Kč
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / do 20 km 1 800,00 Kč +21% DPH = 2 178,00 Kč
objem 8 - 20 m3 - nosnost max.16 tun / nad 20 km za každý km 55,00 Kč +21% DPH = 66,55 Kč
externí doprava do 5 km 700,00 Kč +21% DPH = 847,00 Kč
externí doprava do 10 km 1000,00 Kč +21% DPH = 1 210,00 Kč

Písek

frakce K 0,4 kopaný tříděný / 1 tuna 460,00 Kč +21% DPH =   556,60 Kč 
frakce B 0,4 betonářský tříděný / 1 tuna 460,00 Kč +21% DPH =   556,60 Kč 

Štěrk

frakce kamenivo 4 - 8 / 1 tuna 790,00 Kč +21% DPH = 955,90 Kč
frakce kamenivo 8 - 16 / 1 tuna 740,00 Kč +21% DPH = 895,40 Kč
frakce kamenivo 16 - 32 / 1 tuna 740,00 Kč +21% DPH = 895,40 Kč

Při odběru kontejneru, dovoz sypkých materiálů ZDARMA!

Stáhnout ceník v PDF  

Ceník skartace a skartačních služeb

Obsah nádob - 120litrů a 240litrů

materiál bez příměsí  7,00 Kč +21% DPH = 8,47 Kč
materiál s příměsí  / šanony s kovovými sponkami, plastové obaly, laminování, atd. / 10,00 Kč +21% DPH = 12,10 Kč
likvidace elektronických nosičů  10,00 Kč +21% DPH = 12,10 Kč
papírové a lepenkové obaly  1,50 Kč +21% DPH = 1,82 Kč
zapůjčení 120l a 240l kontejnerů ZDARMA

Doprava a nakládka

doprava dodávkovým vozidlem do 800 kg  za 1km 35,00 Kč +21% DPH = 42,35 Kč
doprava nákladním vozidlem do 3.000 kg  za 1km 45,00 Kč +21% DPH = 54,45 Kč
nakládka, vykládka - každá započatá hodina 400,00 Kč +21% DPH = 484,00 Kč

Další možnosti

možnost přítomnosti v průběhu skartace ANO
vystavení dokladu o skartaci ANO

Kde nás najdete?

Zajišťujeme odvoz sutě a odpadu, včetně nakládání s nebezpečnými odpady,
úklid černých skládek, překladiště odpadů - třídění odpadu. Provádíme likvidaci
a skartaci datových nosičů a dokumentů. Prodej písku a štěrku.

Domeček - odpady s.r.o.

Dřevčická 44
108 00 Praha 10

IČ: 64048772
DIČ: CZ64048772

Navigovat Více informací

IMG-20200930-WA0012 IMG-20200930-WA0000 IMG-20200930-WA0004 IMG-20200930-WA0002 IMG-20200930-WA0011 IMG-20200930-WA0007 IMG-20200930-WA0009 IMG-20200930-WA0013 IMG-20200930-WA0014 IMG-20200930-WA0015 IMG-20200930-WA0008

Provozní doba

Provozní doba
pondělí 7:00 - 16:45
úterý 7:00 - 16:45
středa 7:00 - 16:45
čtvrtek 7:00 - 16:45
pátek 7:00 - 16:45
sobota 8:00 - 14:45

nahoru