Služby

Překladiště odpadů

Překladiště odpadů je určeno k ukládce živnostenského a stavebního odpadu. Tento odpad se dále třídí na využitelné složky, které se recyklují a teprve až nevyužitelný  odpad se odváží na skládku nebo do spalovny.

Zajímavý článek o odpadu

Provozní doba
pondělí 7:00 - 16:45
úterý 7:00 - 16:45
středa 7:00 - 16:45
čtvrtek 7:00 - 16:45
pátek 7:00 - 16:45
sobota 8:00 - 14:45

Kontejnery na odpad a jejich přistavení

Pro odvoz odpadu používáme kontejnery o objemech od 3 mdo  20 m3.

Působíme zejména v oblasti Prahy a jejího blízkého okolí, kde vám odvoz suti či jiného odpadu zajistíme vždy spolehlivě a včas.

Termín přistavení kontejneru dle dohody s dispečerem. 

Skartace dokumentů

Skartaci písemností, dat a elektronických datových nosičů provádíme od počátku roku 1998.

Proč skartovat?

 • máte jistotu, že díky skartaci, nedojde k úniku informací
 • skartování odpovídá požadavkům NBÚ
 • obdržíte doklad o skartaci
 • zbavíte se odpadu
 • výměna nádoby na skartované dokumenty proběhne do 24 hodin po telefonické výzvě
 • budete se podílet na ekologické likvidaci papírového odpadu
 • nemáte starosti s dopravou a skladováním dokumentů určených ke skartaci
Provozní doba
pondělí 7:00 - 16:00
úterý 7:00 - 16:00
středa 7:00 - 16:00
čtvrtek 7:00 - 16:00
pátek 7:00 - 16:00

Prodej písku a štěrku

V areálu provozovny je možno zakoupit písek těchto frakcí (hrubosti) :

 • 0,4 říční ( betonářský )
 • 0,4 kopaný ( maltový ) - vhodný na zásyp

a kamenivo ( štěrk ) těchto frakcí (hrubosti) :

 • frakce kamenivo 4 – 8 mm
 • frakce kamenivo 8 – 16 mm
 • frakce kamenivo 16 – 32 mm
Provozní doba
pondělí 7:00 - 16:00
úterý 7:00 - 16:00
středa 7:00 - 16:00
čtvrtek 7:00 - 16:00
pátek 7:00 - 16:00
sobota osobní nakládka
08:00 - 15:00

Doprava

Odvoz písků, štěrků  a dalších stavebních materiálů provádíme pomocí jednoramenných nosičů kontejnerů umístěných na podvozcích Mitsubishi, DAF, MAN a Renault s nosností od 3 do 16 tun.

Odvoz odpadu - Praha a okolí

Pro odvoz odpadu používáme kontejnery o objemech od 3,5 m3 do 20 m3.

Působíme zejména v oblasti Prahy a jejího blízkého okolí, kde vám odvoz suti či jiného odpadu zajistíme vždy spolehlivě a včas. Neváhejte nás kontaktovat. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Pro informace o cenách nahlédněte do našeho ceníku, nebo se informujte na dispečinku naší společnosti. 

Úklid černých skládek

Naše společnost se zabývá úklidem nepovolených skládek na území hlavního města Prahy.

K našim zákazníkům patří například Odbory životního prostředí, které odpovídají za čistotu pozemků ve vlastnictví jednotlivých městských částí. 

Po úklidu černé skládky dle požadavků zákazníka, provedeme i drobné terénní úpravy s následnou rekultivací pozemku.

Provozní doba

Provozní doba
pondělí 7:00 - 16:45
úterý 7:00 - 16:45
středa 7:00 - 16:45
čtvrtek 7:00 - 16:45
pátek 7:00 - 16:45
sobota 8:00 - 14:45

nahoru